Her kan du se vores priser


Åben nyeste takstblad som PDF her


Glumsø Antenneforenings takstblad

for perioden 1. maj 2024 - 1. maj 2025Halvårligt kontingent – betales forud

Kontingent for perioden 1. maj 2024 – 30. april 2025
Medlemskontingent
Pr. halv år
Pr. måned
Grundpakke inkl. medlemskontingent (bestilles og betales til Glumsø A/F)
1.995
332,50
Bredbånd uden TV (Bredbånd bestilles/betales hos YouSee)
750

125

Bredbånd
Pr. måned
Bredbånd 200/20Mbit
219
Bredbånd 300/60Mbit
249
Bredbånd 1000/100Mbit
269
Bredbåndsmedlemskontingent bestilles og betales til Glumsø Antenneforening.

Minipakken på 9 kanaler. Kan ikke tilkøbes flere kanaler, kræver internet

Pris pr. halvår 1.602,00 kr.
Pris pr. md. 267,00 kr.

YouSee Play 10, 20, 30, 40 + 6. Bestilles hos YouSee i Næstved Storcenter

YouSee Næstved melder dig ind i GA, som sørger for åbning af nettet.

Internet og sammensætning af kanaler bestilles i YouSee butikken, som også informerer om den tekniske løsning.
Betaling: De første 10 kanaler opkræves og betales til GA. Halvårlig binding for abonnement.

Pris pr. halvår 1.995,00 kr.
Pris pr. md. 332,50 kr.

Alle kanaler over 10 betales til YouSee

Play 20: 100 kr., Copydan 5,01 kr.
Play 30: 200 kr., Copydan 8,92 kr.
Play 40: 300 kr., Copydan 15,26 kr.

Forfaldsdato 6. april 2023.
Kontingentet er forhøjet med prisstigninger fra YouSee og Copydan i perioden

Kontingent for perioden 1. november 2023 – 30. april 2024
Kontingentet forhøjes med prisstigninger fra YouSee og Copydan i perioden
Forfaldsdato 6. oktober 2023.

Kontingentændringer meddeles på hjemmesiden og Facebook.

Kontingent refunderes ikke ved udmeldelse eller fraflytning.

Gebyrer
Pr. måned
Genåbningsgebyr efter betaling af restance + gæld
510
Rykkergebyr efter 1. rykker
100

Tilslutningsafgift

A: Nyudstykninger med én bolig pr. parcel (alle udgifter hertil for egen regning)
2.000
B: Nybyggeri med flere boliger pr. parcel (alle udgifter hertil for egen regning)
1.056
For hhv. A og B gælder, at der for tilslutning og montering af første stikdåse samt for pakkevalg udført af Dansk Kabel TV, skal betales
300
For hhv. A og B gælder, at der ved tilslutning i hus og lejlighed, når installationen er færdigudført, skal betales
300
Enkelttilslutning (Hvor der er tilslutningsmulighed. Installation med én tilslutningsdåse. Gravearbejde for egen regning.)
3.000

Kontingent samt tilslutningsafgift betales pr. bolig


Tilslutningsbetingelser

Udstykninger med én bolig på hver parcel
Ved etablering af antenneanlæg i ny udstykninger, med kabler og antennestandere i det offentlige areal, betaler udstykkeren for hele antenneanlægget inkl. stikledninger. Antennestanderne skal indeholde tilslutningsmuligheder svarende til de udstykkede parceller. Anlægget overtages af antenneforeningen, når det opfylder vejledende tekniske bestemmelser for antenneanlæg, samt godkendes af servicepartner.

Andelsboliger, lejeboliger og ejerboliger med mere end én bolig på parcellen
Ved etablering af antenneanlæg i ny udstykninger, hvor dele af anlægget etableres i offentligt areal, betaler udstykkeren/bygherren for hele antenneanlægget i såvel offentligt areal, som på parcellen i jord og bygninger. Udstykkeren/bygherren betaler den tilslutningsafgift, som er angivet ovenfor.

Enkelttilslutninger
I alle andre tilfælde, end nævnt ovenfor, betales den tilslutningsafgift som er angivet ovenfor.

Stikledning
Stikledningen er forbindelsen fra antennestander til indføringen i huset inklusiv første tilslutningsdåse. Stikledningen er medlemmets ejendom og vedligeholdes af denne. Stikledningen må kun tilsluttes af en af antenneforeningen godkendt installatør. Det enkelte medlem skal selv stå for opgravning af den rende stikledningen skal være i. Renden skal være mindst 45 cm dyb. Installatøren skal påse at dækbåndet bliver placeret rigtigt, ligesom han skal sørge for at kablet er mærket korrekt i antennestanderen. Der må ikke graves nærmere end 30 cm til antennestanderen. Beskadiges antennekablerne ved antennestanderen, vil den der har gravet blive holdt økonomisk ansvarlig for skaden.

Installation i huset
Antenneinstallationen i huset kan foretages af den elektriker, der udfører den øvrige installation. Installationen skal laves som stjerneinstallation og ikke som sløjfeinstallation. Der skal bare trækkes rør eller antennekabel til et samlingssted, hvor stikledningen kommer ind i huset, om det er i teknikskab eller på loftet er underordnet. Er der flere antennestik i samme hus, kan det blive nødvendigt med en forstærker. Vi råder til, at man lader Dansk Kabel TV klare monteringen, således at der ikke opstår problemer med signalet. Bredbåndsinstallationen laves også som stjerneinstallation, med udgang fra den første datadåse man sætter i huset. Fra modem/router trækker man så sine kabler til det netværk, man ønsker. Datadåsen opsættes af Dansk Kabel TV, og den øvrige installation udføres af jeres egen elektriker.


Alle priser er inklusiv moms og Copy Dan afgiftInfo

TV

TV og Radio signalet leveres af Yousee.

Der er mulighed for at vælge imellem 3 forskellige pakkestørrelser.
TV signalet leveres både som analogt signal (til billedrør apperater og ældre fladskærme) samt digitalt i DVB-C i både mpeg2 og mpeg4 til nyere fladskærme. Specielt vedr. fladskærme. Der er en del ældre fladskærme på markedet der ikke har indbygget digitalmodtager eller kun er udstyret med dvb-t modtager. Disse fjernesyn kan KUN modtage de kanaler der udsendes analogt på antenneforeningens net. 
For at få fuld udbytte af de kanaler, både alm opløsning og HD, der tilbydes skal fjernsynet være udstyret med DVB-C og mpeg-4 modtager.

Der kan købes bokse der kan modtage DVB-C og mpeg-4 og som kan sættes på "gl dags" fjernsyn og ældre fladskærme. Disse kan købes i de fleste forretninger der sælger TV, eller lejes hos Yousee.
Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.

Fejlmelding Kabel TV

Servicepartner: Dansk Kabel TV - support
43 32 47 00
Man-fre: 9:00 - 20:00
Weekend og helligdage: 10:00 - 16:00

Fejlmelding Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00